Academy är framtidens skola. Vi möjliggör snabba karriärskiften genom att föra samman de mest ambitiösa deltagarna med de snabbast växande branscherna. Academy erbjuder 12 veckors intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, där syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Efter examen garanteras alltid en tillsvidareanställning.

Läs mer om Academy här -> www.academy.se