Det finns få människor som driver svensk esport framåt lika hårt som Mr Aicardi! Därför ser vi det som vår plikt att ta en intervju med denna eminenta herre när vi träffades på DHW18. Se intervjun här !